ISSN 1300 - 1973

Hızlı Arama
Sürtünme Direncini Azaltmak için Geminin çift Dip Tabanına Monte Edilmiş Hava Sirkülasyon Tankının Geliştirilmesi [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2018; 24(212): 5-19

Sürtünme Direncini Azaltmak için Geminin çift Dip Tabanına Monte Edilmiş Hava Sirkülasyon Tankının Geliştirilmesi

Yoshiho Ikeda
University of Osaka Prefecture, Sakai, Japan

Hava Sirkülasyün Tankı {ACT), geminin cift dip kısmına münte edilen tankta biriken hava ile sürtünme direncini büyük ölcüde azaltan bir sistemdir. Sistemin mikro kabarcıklar kullanan hava yaglama sisteminden farkı, daimi hava beslemesini enjekte etmek icin ek enerjiye ihtiyaç duyulmamasıdır. Tank, geminin alt su akışının sürtünme kuvveti ile, tankta dolaşan havanın akışını oluşturarak hava kacışını en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu calışmada, ACT ile büyük bir sürtünme azaltma etkisi elde etmek icin çok geniş ve draftı küçük bir gemi seçilmiştir. Mevcut araştırma projesinde, ACT, 200m'lik bir geminin ölcekli modelinin çift dip tabanına kurulmuştur. CFD hesaplamalarında, ACT'de oluşan hava sirkülasyonunun özelliklerini ve hava ile su arasındaki sınırdaki oluşturulan dalgaların fiziksel özelliklerinin anlaşılması hedeflenmiştir. CFD sonuçlarına dayanarak bir ACT geliştirilmiştir ve gemiye etkiyen direncin ölçülebilmesi icin model deneyleri gercekleştirilmiştir. Sonuç olarak, ACT'nin ölcek etkisi CFD kullanılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürtünme direnci azalması, hava sirkülasyon tankı, tekne dibi

Development of an Air Circulating Tank Installed in the Double Bottom of a Ship to Reduce Frictional Resistance

Yoshiho Ikeda
University of Osaka Prefecture, Sakai, Japan

Air Circulating Tank {ACT) is a system to drastically reduce the frictional resistance by air accumulated in the tank installed in a ship's double bottom. The difference of the system from the air lubrication system using micro bubbles is no need of additional energy for injecting continuous air supply. The tank must be designed to make the air-escape minimum by generating a circulating flow of the air in the tank by the frictional force of the bottom water flow of the ship. In the present study, a very wide and shallow-draft ship is selected to get a large drag reduction effect by the ACT. In the present research project, the ACT is installed in the double bottom of the scale model of a 200m ship. CFD calculations are carried out to understand the characteristics of the generated air-circulation in the ACT and the generated waves on the boundary between air and water. On the basis of the CFD results, an ACT has been developed, and model experiments to measure the resistance acting on the ship are carried out to know the effects. Finaly the scale effect of the ACT is investigated by using CFD.

Keywords: Frictional resistance reduction, air circulating tank, hull bottom

Yoshiho Ikeda. Development of an Air Circulating Tank Installed in the Double Bottom of a Ship to Reduce Frictional Resistance. GMO SHIPMAR. 2018; 24(212): 5-19

Sorumlu Yazar: Yoshiho Ikeda, Japan