ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Numerical Analysis of Pressure Loss in Pipe Flow [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2018; 24(211): 39-59

Numerical Analysis of Pressure Loss in Pipe Flow

Sinan Aracı1, Ömer Kemal Kınacı2
1Faculty of Naval Architecture and Maritime, Yildiz Technical University
2Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering, Istanbul Technical University

The loss occuring in the elbows during the pipe flow are calculated using the loss coefficient. However, these coefficient is constant and the features of the flow are not considered. In fact, the loss occuring in the elbow is the function of Reynolds number. Therefore, parameter like velocity of the flow and diameter of the pipe affects the loss coefficient directly. In this study, the numerical calculations was done for diffirent pipe size and was compared with coefficients in the literature. As a result of numerical analysis, it has been proven that loss coefficient in the elbows depends on the Reynolds number.

Keywords: flow in pipes, elbow, loss coefficients, Poiseuille flow

Boru İçi Akışlarda Basınç Kaybının Sayısal Hesabı

Sinan Aracı1, Ömer Kemal Kınacı2
1Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Boru içi akışlarda dirseklerde oluşan kayıplar, literatürde verilen kayıp katsayıları kullanılarak hesaplanmaktadır. Ancak bu katsayılar sabit katsayılar olup akışın özellikleri dikkate alınmamaktadır. Gerçekte ise boru içi akışta dirseklerde oluşan kayıplar Reynolds sayısının bir fonksiyonudur; dolayısıyla akış hızı ve boru çapı gibi parametreler kayıp katsayısını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, farklı tipte boru elemanları için sayısal hesaplamalar yapılmış ve literatürdeki katsayılarla karşılaştırılmıştır. Sayısal analizler sonucunda dirseklerdeki kayıpların Reynolds sayısına bağlı olduğu kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: boru içi akış, dirsek, kayıp katsayısı, Poiseuille akışı

Sinan Aracı, Ömer Kemal Kınacı. Numerical Analysis of Pressure Loss in Pipe Flow. GMO SHIPMAR. 2018; 24(211): 39-59

Corresponding Author: Sinan Aracı, Türkiye
LookUs & Online Makale