ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparative Review of Collision Avoidance Systems in Maritime and Aviation [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2018; 24(212): 20-32

Comparative Review of Collision Avoidance Systems in Maritime and Aviation

Hesham Abdushkour, Osman Turan, Evangelos Boulougouris, Rafet Emek Kurt
University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom

This study provides a comparison between aviation and maritime industries in the context of collision avoidance. Thus, it focuses on the regulations, operational practices, techniques and procedures in both aeroplanes and ships for collision avoidance. Due to safety and technology advancements in the aviation industry, advancements in aviation to prevent collision avoidance can be implemented in ships, developing a better situational awareness and improved navigational watch. Generally, the Officer of the Watch (OOW) on board ships is responsible for all the decisions that need to be taken on the navigational bridge. Consequently, this requires an immense amount of data analysis; moreover, this data is located in various locations on the bridge. Yet this can cause a work overload for the OOW, potentially leading to human errors and lack of situational awareness. This study reveals the shortages in maritime industry, helping us to adopt new safety-related enhancements and technologies to reduce the risk of collision at sea, which is inspired by the aviationindustry.

Keywords: Automatic collision avoidance, Navigation, COLREG, Aviation, TCAS system, Human errors, Situational awareness, Man-machine interface, Information flow

Denizcilik ve Havacılıkta Çarpışma Önleme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Hesham Abdushkour, Osman Turan, Evangelos Boulougouris, Rafet Emek Kurt
University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom

Bu çalışma, çarpışmadan kaçınma kapsamında havacılık ve denizcilik endüstrileri arasında bir karşılaştırma sunmaktadır. Böylece bu çalışmada, hem uçaklarda hem de gemilerde çarpışmadan kaçınma için düzenlemeler, operasyonel uygulamalar, teknikler ve prosedürler anlatılmaktadır. Havacılık endüstrisindeki güvenlik ve teknolojideki gelişmelerden faydalanılarak, gemilerde çarpışmadan kaçınmayı önlemek için daha iyi durum farkındalığı oluşturulması ve daha gelişmiş bir seyir takibi yapılabilmesi için havacılıktaki gelişmeler uygulanabilir. Genel olarak, sefer köprüsünde alınması gereken tüm kararlardan, Gemideki Görevli (Officer of the Watch, OOW) sorumludur. Sonuç olarak, bu durum muazzam miktarda veri analizi gerektirmektedir ve ayrıca; bu veri köprünün çeşitli lokasyonlarında bulunmaktadır. Yine de bu, OOW için, insan hatalarına ve durumsal farkındalık eksikliğine yol açabilecek bir iş yüküne neden olabilmektedir. Bu çalışma, havacılık endüstrisinden esinlenilerek, denizde çarpışma riskini azaltmak için güvenlikle ilgili en son geliştirmeleri ve teknolojileri benimsememize yardımcı olarak, denizcilik sektöründeki eksiklikleri ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Otomatik çarpışmadan kaçınma, Navigasyon, COLREG, Havacılık, TCAS sistem, İnsan hataları, Durumsal farkındalık, İnsan makina arayüzü, Bilgi akışı

Hesham Abdushkour, Osman Turan, Evangelos Boulougouris, Rafet Emek Kurt. Comparative Review of Collision Avoidance Systems in Maritime and Aviation. GMO SHIPMAR. 2018; 24(212): 20-32

Corresponding Author: Hesham Abdushkour, United Kingdom
LookUs & Online Makale