ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Recent Developments in Maritime Sector and Reflections to Turkey [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2017; 23(209): 19-30

Recent Developments in Maritime Sector and Reflections to Turkey

Ahmet Taşdemir1, Mehmet Akman1, Nazmi Çeşmeci2
1Maritime Faculty, Piri Reis University
2Maritime Vocational School, Piri Reis University

According to a Mayan belief, in order to relax and strengthen the spirit after a certain period of rapid living, it is necessary to occasionally think about, analyze and evaluate the past. This was believed to be beneficial both for the rest of the soul and for the development of the mind. In order to understand and evaluate the maritime sector better and to be able to make strategic decisions for the future, we have to get rid of the effects of actual happenings in maritime markets and calmly evaluate the events from a wide perspective. In this study, we will try to address the recent economic developments in the industry and find out the implications of these developments in the global maritime market and shipbuilding industry and their reflections on Turkey. Moreover, we will examine in particular shipbuilding, container, tanker and bulk markets on a global basis in the light of current data and finally we will refer to some precautions that can be taken in Turkey.

Keywords: Maritime Economics, Shipbuilding, Tanker, Bulk Carrier, Container

Denizcilik Sektöründeki Son Gelişmeler ve Türkiye Üzerindeki Yansımaları

Ahmet Taşdemir1, Mehmet Akman1, Nazmi Çeşmeci2
1Denizcilik Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi
2Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Piri Reis Üniversitesi

Bir Maya inancına göre, hızlı yaşanan belirli bir süreç sonunda ruhu dinlendirmek ve güçlendirmek adına, ara sıra geriye dönüp geçmiş üzerine düşünmek ve geçmişi analiz edip değerlendirmek gerekiyor. Bunun hem ruhun dinlenmesine hem de aklın gelişmesine faydaları olduğuna inanılmaktaydı. Biz de denizcilik sektöründe yaşananları daha sağlıklı anlayabilmek ve geleceğe dönük stratejik kararlar alabilmek için, denizcilik piyasalarında son dönemlerde yaşanan güncel olaylara ilişkin dinamiklerin etkisinden kurtulup, yaşanan olayları daha geniş açıdan ve sakin ve sağlıklı bir şekilde değerlendirme durumundayız. Bu çalışmada, son zamanlarda denizcilik sektöründeki yaşanan ekonomik gelişmelere değinmeye çalışacak, bu gelişmelerin küresel denizcilik piyasasında ve gemi inşa sektöründe ne gibi etkileri olduğuna ve ülkemize yansımalarına bakmaya çalışacağız. Bu çalışma kapsamında özellikle konteyner, kuru yük ve tanker piyasalarını güncel veriler ışığında küresel bazda irdeleyecek ve son olarak bu verileri temel alarak ülkemizde alınabilecek bazı önlemlere değineceğiz.

Anahtar Kelimeler: Denizcilik Ekonomisi, Gemi İnşa, Tanker, Kuru Yük, Konteyner

Ahmet Taşdemir, Mehmet Akman, Nazmi Çeşmeci. Recent Developments in Maritime Sector and Reflections to Turkey. GMO SHIPMAR. 2017; 23(209): 19-30

Corresponding Author: Ahmet Taşdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale