ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science PID control of humidity and temperature exchange in a ship [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2017; 23(209): 44-54

PID control of humidity and temperature exchange in a ship

Tarık Koçal1, Ata Muğan2
1Department of Marine Engineering Operations, Yildiz Technical University
2Department of Mechanical Engineering, Istanbul Technical University

Ships around the world are operated at all weather conditions. Therefore HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning) systems for ships are very significant and these systems have to work in limit conditions of outer climate temperature and moisture. To this end, ship heat load should be known. Therefore necessary heat load is calculated for various air conditions and ship speeds. In this paper, the ship’s characteristics having the HVAC system are studied. Moisture, velocity and energy equations are derived. Firstly Simulink model is created for one location by Matlab Simulink. For the entire ship’s HVAC system simulation, heat transfer of the locations with each other and outer climate are also considered. Desirable temperature and moisture conditions for locations are derived by adding a PID controller to the model.

Keywords: Simulink, HVAC, PID control

Gemi içindeki nem ve sıcaklık değişiminin PID ile kontrolü

Tarık Koçal1, Ata Muğan2
1Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi
2Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Gemiler farklı iklim koşullarında dünyanın her yerinde işletildikleri için, mevcut iklimlendirme sistemleri dış ortam sıcaklığı ve nemine göre uç sınır şartlarında doğru ve yeterli çalışacak şekilde seçilmelidir. Bu yeterlilik gemi ısı yükünün bilinmesini gerektirir ve hesaplar bu doğrultuda yapılır. Bu yüzden değişen hava şartlarında ve gemi hızlarında istenen ısıl şartların elde edilmesi için gerekli ısı yükünün hesaplanması gerekir. Bu çalışmada HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning) sisteme sahip bir gemi için nem, hız ve enerji denklemleri oluşturulmuştur. İlk olarak Matlab Simulink kullanılarak geminin bir bölgesi için model kurulmuştur. Tüm geminin HVAC sistem simülasyonu için kabinlerin birbiri arasında ve dış ortam ile ısı etkileşimleri dikkate alınmıştır. Bölgeler için istenilen sıcaklık ve nem şartları modele PID kontrol eklenerek elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Simulink, HVAC, PID kontrol

Tarık Koçal, Ata Muğan. PID control of humidity and temperature exchange in a ship. GMO SHIPMAR. 2017; 23(209): 44-54

Corresponding Author: Tarık Koçal, Türkiye
LookUs & Online Makale