ISSN 1300 - 1973

Quick Search
A review on prediction of ship manoeuvring performance, part 1 [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2017; 23(210): 37-75

A review on prediction of ship manoeuvring performance, part 1

Ömer Faruk Sukas, Ömer Kemal Kınacı, Şakir Bal
Istanbul Technical University, Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering

Since it is not possible to evaluate the maneuvering performance of a ship with a single criterion, each factor that affects the total maneuvering performance must be considered separately. This study, which examines the evaluation of maneuvering performance of ships, consists of two parts. In the first part of the study, some studies in the literature were classified and it was aimed to determine the subjects that were studied rarely. First of all, the studies about maneuvering performance were classified according to the ship type and the studies in the literature related to this subject were mentioned. After that, the linear and nonlinear equations of maneuvering motion were derived. Based on these equations, it was explained how mathematical models used in maneuvering performance analyses are derived and solved. Furthermore, the ways in which the maneuvering performance of ships can be determined and the methods of obtaining the maneuvering coefficients were explained. Finally, the results obtained in some studies were shown and interpreted.

Keywords: maneuvering, hydrodynamic coefficients, maneuvering derivatives, computational fluid dynamics, catamaran, submarine, monohull, mathematical model, spiral test, zigzag test, maneuvering performance, planar motion mechanism

Gemi manevra performans tahminleri için genel bir değerlendirme - 1

Ömer Faruk Sukas, Ömer Kemal Kınacı, Şakir Bal
İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Bir gemiye ait manevra performasını tek bir kriter ile tanımlayabilmek mümkün olmadığı için toplam manevra performansını etkileyen her bir unsur ayrı ayrı ele alınmalıdır. Gemilerin manevra performans tahminlerinin incelendiği bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde literatürde yer alan bazı çalışmalar sınıflandırılarak eksik veya az sayıda çalışılmış olan konuların belirlenmesi amaçlanmıştır. İlk olarak manevra performansının incelenmesi konusu gemi tipine göre sınıflandırılarak bu konu ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilmiş ve manevra hareketinin lineer ve lineer olmayan temel denklemleri türetilmiştir. Bu denklemlere bağlı olarak manevra performans analizlerinde kullanılan matematik modellerin nasıl oluşturulduğu ve çözümlendiği anlatılmıştır. Ayrıca gemilerin manevra performanslarının hangi yollarla belirlenebileceği ve manevra katsayılarının elde edilme yöntemleri anlatılmıştır. Bu yöntemlerin kullanıldığı bazı çalışmalarda elde edilen sonuçlar gösterilmiş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gemi manevraları, manevra türevi, hidrodinamik katsayı, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, katamaran, denizaltı, tek gövdeli gemi, matematik model, dönme testi, zigzag testi, manevra performansı, düzlemsel hareket mekanizması

Ömer Faruk Sukas, Ömer Kemal Kınacı, Şakir Bal. A review on prediction of ship manoeuvring performance, part 1. GMO SHIPMAR. 2017; 23(210): 37-75

Corresponding Author: Ömer Faruk Sukas, Türkiye
LookUs & Online Makale