ISSN 1300 - 1973

Quick Search
A Study on FLNG and Iceberg Collision Modelling [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2018; 24(212): 42-52

A Study on FLNG and Iceberg Collision Modelling

Serdar Turgut Ince1, Ankush Kumar2, Jeom Kee Paik3
1Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey
2Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Pusan National University, Busan, Korea
3The Korea Ship and Offshore Research Institute (The Lloyd’s Register Foundation Research Centre of Excellence), Pusan National University, Busan, Korea

Marine operations increase in the arctic, therefore collision risk of ships with ice bergs in the regions is higher and so the accurate assessment of the collision damage has become a necessity to estimate loads for the design of ship structures. This paper focuses on applications of ship – iceberg collision scenarios by using the KOSORI ice model which takes into account ice mechanic in terms of influencing parameters and, comparing results with rigid ice model. A case of collision of an iceberg with FLNG structure is studied by using the KOSORI ice model as well as the rigid body model for iceberg.

Keywords: Ice Material, Material Modelling, FLNG Collision, Collision Simulation

FLNG ve Buzdağı Çarpışma Modellemesi Üzerine Bir Çalışma

Serdar Turgut Ince1, Ankush Kumar2, Jeom Kee Paik3
1Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey
2Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Pusan National University, Busan, Korea
3The Korea Ship and Offshore Research Institute (The Lloyd’s Register Foundation Research Centre of Excellence), Pusan National University, Busan, Korea

Kutup bölgelerinde deniz seferlerilerinin artmasıyla bu bölgelerdeki buz dağları ile gemilerin çarpışma riski de artmaktadır. Bu nedenle, deniz yapılarına etki edecek dizayn yüklerini belirlemek için çarpışma hasarının doğru değerlendirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada, buz mekaniğini etkileyen parametreleri içeren KOSORI buz modeli kullanılarak gemi - buzdağı çarpışma senaryolarının uygulamalarına odaklanılmıştır ve elde edilen sonuçlar rijit buz modeli ile kıyaslanmıştır. KOSORI ve rijit buz modelleri kullanılarak oluşturulan buzdağı modeli ile FLNG gemisinin çarpışma durumu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Buz malzemesi, Malzeme modellemesi, FLNG çatışması, Çatışma simülasyonu

Serdar Turgut Ince, Ankush Kumar, Jeom Kee Paik. A Study on FLNG and Iceberg Collision Modelling. GMO SHIPMAR. 2018; 24(212): 42-52

Corresponding Author: Serdar Turgut Ince, Türkiye
LookUs & Online Makale