ISSN 1300 - 1973

Quick Search
A review on prediction of ship manoeuvring performance, part 2 [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2017; 23(210): 76-105

A review on prediction of ship manoeuvring performance, part 2

Ömer Faruk Sukas, Ömer Kemal Kınacı, Şakir Bal
Istanbul Technical University, Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering

The International Maritime Organization (IMO) has set some criteria for the maneuverability of ships, in order to ensure safety at sea and keep collusions that may lead to pollution to minimum level. In this part of the two-part paper, maneuverability standarts for ships that IMO has specified and the standard maneuvering tests that have to be done to meet these criteria have been investigated. Some information has been provided about why the maneuvering tests are performed and how their results should be interpreted. It is also theoretically explained how to decide whether a ship has the turning ability and straight line stability. Lastly, the internal and external factors that influence the maneuvering performance estimation of ships were examined and some results given in the literature were interpreted briefly.

Keywords: Ship maneuvering, maneuvering derivatives, hydrodynamic coefficients, computational fluid dynamics, Abkowitz mathematical model, spiral test, zigzag test, maneuvering performance, planar motion mechanism, shallow water effect, scale effect

Gemi manevra performans tahminleri için genel bir değerlendirme 2

Ömer Faruk Sukas, Ömer Kemal Kınacı, Şakir Bal
İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizde güvenliği sağlamak ve kirlenmeye yol açabilecek kazaları asgari seviyede tutabilmek amacıyla IMO (International Maritime Organization) tarafından gemilerin manevra kabiliyetleri ile ilgili bazı kriterler belirlenmiştir. Gemilerin manevra performans tahminlerinin incelendiği çalışmanın bu bölümünde IMO’nun belirlemiş olduğu gemi manevra kabiliyeti kriterleri ve bu kriterleri sağlayabilmek için yapılması gereken standart manevra testleri gösterilmiştir. Hangi manevra testinin neden yapıldığı ve sonuçlarının nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ayrıca bir geminin dönme kabiliyeti ve doğrusal rota stabilitesine sahip olup olmadığına nasıl karar verileceği teorik olarak anlatılmıştır. Son bölümde ise gemilerin manevra performans tahminlerini etkileyen iç ve dış faktörlerden bahsedilmiş ve bu konularla ilgili yapılmış olan bazı çalışmalardan sonuçlar gösterilmiş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gemi manevraları, manevra türevi, hidrodinamik katsayı, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, matematik model, dönme testi, zigzag testi, manevra performansı, düzlemsel hareket mekanizması, sığ su etkisi, ölçek etkisi

Ömer Faruk Sukas, Ömer Kemal Kınacı, Şakir Bal. A review on prediction of ship manoeuvring performance, part 2. GMO SHIPMAR. 2017; 23(210): 76-105

Corresponding Author: Ömer Faruk Sukas, Türkiye
LookUs & Online Makale