ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Mathematical Modeling of the Ships’ Six-Degree-of-Freedom Motions [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2017; 23(209): 5-18

Mathematical Modeling of the Ships’ Six-Degree-of-Freedom Motions

Ömer Sinan Şahin
Department of Marine Engineering, Recep Tayyip Erdogan University

A ship between waves is exposed to the effects of waves, currents, winds, etc., and dynamic forces resulting from the motions of the ship. For this reason, it is necessary to establish motion equations to examine the motion of vessels under environmental influences and to make dynamic analyzes. The purpose of this paper is to compile the equations used in the mathematical modeling of the ship motion with reference to work on nonlinear ship motions with six degrees of freedom and ship-acting forces. The components of the equations consist of inertial forces and moments, restoring forces and moments, and damping forces and moments. The equations compiled in this study can be used to obtain the mathematical model of the vessels by adapting them to various ship sizes and types.

Keywords: Ship motions, mathematical modeling, ship modeling

Gemilerin Altı Serbestlik Dereceli Hareketlerinin Matematik Modellemesi

Ömer Sinan Şahin
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Dalgalar arasındaki bir gemi, çevresinden gelen dalga, akıntı, rüzgâr gibi etkiler ile geminin kendi hareketlerinden kaynaklanan dinamik kuvvetlere maruz kalır. Bu nedenle çevresel etkiler altındaki gemilerin hareketlerini incelemek ve dinamik analizlerini yapmak için hareket denklemleri oluşturmaya ihtiyaç duyulur. Bu makalenin amacı altı serbestlik derecesine sahip doğrusal olmayan gemi hareketleri ve gemiye etkiyen kuvvetler konusunda yapılmış çalışmaları referans alarak, gemi hareketlerinin matematik modellemesinde kullanılan denklemleri derleme çalışmasıyla sunmaktır. Denklemlerin bileşenleri atalet kuvvetleri ve momentleri, doğrultucu kuvvetler ve momentler ve sönümleme kuvvetleri ve momentlerinden oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında derlenen denklemler, çeşitli gemi boyutlarına ve tiplerine uyarlanarak söz konusu gemilerin matematiksel modelini elde etmek için kullanılabilecek niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Gemi hareketleri, matematik modelleme, gemi modellemesi

Ömer Sinan Şahin. Mathematical Modeling of the Ships’ Six-Degree-of-Freedom Motions. GMO SHIPMAR. 2017; 23(209): 5-18

Corresponding Author: Ömer Sinan Şahin, Türkiye
LookUs & Online Makale