ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Analysis of occupational accidents and risk factors occurred on Turkish flagged ships [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2017; 23(209): 55-70

Analysis of occupational accidents and risk factors occurred on Turkish flagged ships

Fatih Yılmaz1, Mustafa Necmi İlhan2
1Ministry of Transport, Maritime and Communications
2Faculty of Medicine, Gazi University

In this study, it is aimed to investigate the occupational accidents and risk factors on the Turkish flagged ships. For this purpose, the data on 234 cases of occupational accident occurred on the Turkish flagged ships between 06.10.2011 and 04.02.2014 registered in the database of Turkish Social Security Institution (SGK) were obtained, classified and analyzed with SPSS 21 software. As a result of the analysis, it was found that at least 44% of the 234 occupational accidents were occurred in the deck or cargo spaces of the ships, top two activities mostly done by victims at the time of accidents were 'walking / climbing or going down stairs / entering and leaving the doors' and ‘maintenance & repair of machinery parts in engine room', top two events that mostly caused injury of victims were ‘slip - stumble - fall at the same level or from high’ and ‘loss of control (full or partial); compression, crushing, cutting or needle of a body or a limb by one or more objects’, most of the victims were Deck and Engine Ratings, 30-49 years old, married and educated at the level of high school and lower, and 67.1% of 234 occupational accident cases was resulted in "incapacity for work", 61.1% were resulted in "workday loss" and 2,6% was resulted in death of victims.

Keywords: Ship, Transport, Maritime, Maritime management, Accident, Risk, Occupational safety, OHS.

Türk bayraklı gemilerde meydana gelen iş kazaları ve risk etmenlerinin analizi

Fatih Yılmaz1, Mustafa Necmi İlhan2
1Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
2Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi

Bu çalışmada; Türk bayraklı gemilerde meydana gelen iş kazaları ve risk etmenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun iş kazası veri tabanında “Nace50: suyolu taşımacılığı” başlığı altında kayıtlı bulunan ve 06.10.2011-04.02.2014 tarihleri arasında Türk bayraklı gemilerde meydana gelmiş 234 adet iş kazası vakasına ait veriler elde edilmiş, sınıflandırılmış ve SPSS 21 yazılımı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; 234 iş kazası vakasının en az %44’ünün gemilerin güvertesinde veya yük mahallerinde meydana geldiği, kaza anında kazazedeler tarafından en fazla yapılan iki faaliyetin ‘yürüme/merdiven çıkma-inme/kapılardan giriş-çıkış’ ve ‘makine dairesinde makine parçaların bakım ve onarımı’ olduğu, yaralanmaya en fazla sebep olan iki olayın ise ‘aynı düzeyde veya alt düzeye (yüksekten) kayma-tökezleme-düşme’ ve ‘denetim kaybı (tam veya kısmi), vücudu veya bir uzvu bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi’ olduğu, kazazedelerin çoğunlukla 30-49 yaş arası, evli, lise ve daha düşük eğitim düzeyine sahip Güverte ve Makine Tayfaları olduğu ve 234 iş kazası vakasının %67,1’inin ‘iş göremezlik’, %61,1’inin ‘iş günü kaybı’ ve %2.6’sının ise kazazedenin ölümü ile sonuçlandığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gemi, Taşımacılık, Denizcilik, Deniz işletmeciliği, Kaza, Risk, İş güvenliği, İSG.

Fatih Yılmaz, Mustafa Necmi İlhan. Analysis of occupational accidents and risk factors occurred on Turkish flagged ships. GMO SHIPMAR. 2017; 23(209): 55-70

Corresponding Author: Fatih Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale